Hur kan jag som förälder påverka mitt barn?

Med det ständiga mediabruset och kroppshetsen vi utsätts för idag kan det kanske kännas svårt att påverka sitt barn. Men som förälder kan man bidra med avgörande insatser genom sitt eget beteende, särskilt när det gäller i sitt barns värderingar om sig själv och omvärlden.

När barn närmar sig den period som gradvis leder fram till vuxenlivet är det av mycket stor betydelse hur hen uppfattar förälderns syn på sig själv. Som förälder är du den absolut viktigaste normen för hur man beter sig som vuxen individ. Du har säkert hört det kända påståendet “barn gör inte som du säger utan som du gör”.

För visst är det så, och det gäller många områden i livet. Om du till exempel inte kan stå emot utseendefixeringen i samhället och provat dig på olika bantningsförsök så kanske det inte hjälper om du säger till ditt barn att det är viktigt att äta. Du som förälder är en förebild för dina barn, även om det för tillfället kan vara svårt att uppfatta några tydliga tecken på detta. Tänk därför på att försöka avstå från negativa uttalanden om ditt eget utseende och snack om bantning. Barn hör och ser mer än vad vi tror.

Nu menar vi inte att det är ditt fel om ditt barn fått en ätstörning eller har en dålig självkänsla. Det är hela den vuxna delen av befolkningen som är kollektivt ansvariga för de beteenden och värderingar vi för över till nästa generation. Det är inte lätt att vara förälder och det är svårt att inte låta sig påverkas av samhällets krav. Det är oerhört många faktorer som påverkar barns uppväxtvillkor och förutsättningar för att de ska växa upp till någorlunda lyckliga och friska individer.   

Några saker som du kan ta med dig från detta blogginlägget är hur viktigt det är att ditt barn ska kunna känna tillit till dig som förälder. Din kärlek och omtanke måste vara tydlig och relationen mellan er måste vara någorlunda likartad över lång tid. Barnen behöver bli bekräftade och få känna att de duger och är värdefulla. Det är skadligt för dem att ständigt bli kritiserade och nästan aldrig få beröm.

Det är viktigt för ditt barns identitet och självkänsla att hen känner sig sedd och uppskattad som en egen unik person och inte för sina prestationer.

Stöd och uppmuntran från föräldrar är särskilt viktigt, inte minst från föräldrar av motsatt kön. Din uppskattning kan ha en så enorm inverkan på ditt barns självkänsla. Likaså dina åsikter, både på ett negativt och positivt sätt.

Många, (nu menar vi alla i omgivningen), låter sin osäkerhet göra att man drar sig tillbaka på grund av rädslan att säga något fel till någon som mår dåligt eller som har en ätstörning. Som hjälp på traven har vi tidigare skrivit ett inlägg om saker du inte ska säga, klicka här för att läsa inlägget. Passa också på att kika på inlägget om bra saker du kan säga istället, läs mer här.

Sist men inte minst vill vi passa på att skicka massa kärlek till dig som läser. Vi vet att det är tufft och att du försöker att vara ett bra stöd. Kom ihåg att den som har ätstörningar behöver professionell hjälp för att bli bra. Du som närstående kan inte ensam få någon att bli frisk från ätstörningar. Glöm inte att ta hand om dig själv också och att du ska må bra. Vill du ta del av vårt föräldrastöd och community kan du signa upp dig här.

Vi finns här för dig! // Mehrnosh
Progress me app preview Progress me app preview

Download our app and start your journey!