Föräldrar & närstående

Det är naturligt att vara orolig när ens barn visar tecken på ohälsa och att vara förälder till ett sjukt barn kan vara väldigt påfrestande. Psykisk ohälsa resulterar ofta i en stor oro för alla familjemedlemmar, speciellt ifall barnets sjukdom är allvarlig och livshotande. Vi har utformat ett frågeformulär för dig som oroar dig att ditt barn eller någon närstående är drabbad. Genom att fylla i ditt namn och din e-post får du tillgång till denna, samt nyhetsbrev kring vårt föräldrastöd och community.