Påbörja din resa till en bättre självbild

Progress Me’s 6-veckorsprogram är ett verktyg för dig som stärka din självkänsla och ditt självförtroende. I appen kan du även boka in stödsamtal med legitimerad psykolog för att få mer stöd under processen. Vi erbjuder även hjälp och stöd för dig som närstående.

Progress me app förhandsvisning

“Viktig och bra app för unga och vuxna, hjälper mig med självkänslan!” - iOS användare

“Viktig och bra app för unga och vuxna, hjälper mig med självkänslan!” - iOS användare

Håll koll på din utveckling

Registrera dina måltider och håll koll på din måendeförändring i samband med dessa.

Utmana dig själv

Gör dagliga övningar och utmaningar för att stärka dig själv, din självkänsla och ditt självförtroende

Öppna upp

Skriv ner ditt dagliga mående för att få en förståelse kring dig själv och dina känslor

arrow left
arrow right