Multiple hands holding each other

Prata med någon som förstår dig

Genom att använda vårt forum kan du få hjälp och råd från personer som har erfarenhet inom situationen du befinner dig i.

Händer som hjälper varandra

Få kontakt med andra

Få kontakt och hjälp från någon som har genomgått samma problem som du

Hand som håller ett hjärta

Hjälp någon annan

Dela med dig av din erfarenhet och kunskap med någon som genomgår något som känns jobbigt

Hjärta

Få hjälp av experter

Få hjälp av någon som har expertis inom området ätstörning