Vad är en ätstörning egentligen?

En ätstörning är en rad olika och negativa känslor som uppkommer i samband med mat. Oftast börjar det med en stark vilja av att gå ned i vikt som sedan fortsätter i ett kontrollbehov eller fixering gällande mat, vikt och träning. Däremot kan ätstörningar utforma sig på många olika sätt och många gånger syns det inte över huvudtaget att personen är drabbad.
Det är viktigt att ta ätstörningar på allvar och att försöka få hjälp så fort som möjligt, dels för att minska det psykiska lidandet förknippat med ätstörningar, dels för att det kan skada din kropp. I extrema fall kan ätstörningar leda till döden om kroppen får för lite energi för att kunna hålla igång viktiga organ och funktioner. Det är lätt att tro att en minskning i vikt eller ökad kontroll över maten kommer leda till ett större välbefinnande och lycka, men så är det inte. För att komma ifrån de negativa tankarna och känslorna om misslyckande måste man bli frisk från sin ätstörning.
Tecken att vara uppmärksam på är:
  • fixering vid mat och vikt
  • uppskjutna måltider
  • att du gärna äter ensam
  • att du frossar i “ohälsosam” mat när du är ensam
  • att du kräker för att göra dig av med mat
  • att du tränar väldigt mycket och att utebliven träning är förknippat med ångest
  • att du är kritisk mot din kropp och ditt utseende
  • att du äter mat på ett visst sätt för att slippa ångest
Andra tecken kan vara att du känner dig nedstämd, deprimerad eller har ångest och självmordstankar.
Till en början är det viktigt att bli medveten om att du faktiskt har en ätstörning. Här är det viktigt att komma ihåg att det inte alltid syns utanpå, utan det sitter i huvudet, i tankarna och känslorna. Det är viktigt att du blir medveten kring att du har en ohälsosam relation till mat, vikt, kropp och träning. Detta kan vara väldigt jobbigt att komma underfund med och att acceptera, men en insikt som är viktig och räcker långt.
-
Att se sin kompis, sitt syskon eller någon annan närstående drabbas av någon form av ätstörning kan vara väldigt tungt och jobbigt att hantera. Det är svårt att veta hur man ska finnas till och hjälpa, och här är det väldigt viktigt att tänka på att du inte är menad för att bota den drabbade utan din roll är att finnas till som ett stöd. Många gånger behöver den närstående också få stöd utifrån för att hantera jobbiga tankar.
Om du märker att någon du känner börjar prata och tänka mycket kring mat och vikt, börjar undvika och sluta äta saker, hoppa över måltider eller motionera ovanligt mycket kan detta vara tecken på en ätstörning. Då bör du prata med den drabbade personen utan att lägga någon skuld eller skam. Det är vanligt att den drabbade reagerar starkt genom att bli arg och frustrerad. Detta är inget som du ska ta personligt, utan istället är det bra av dig att du ställer frågan, så länge du gör det på ett bra och förnuftigt sätt.
Det är ofta kommentarer påverkar och uppfattas på ett annat sätt hos en person med en ätstörning. Därför blir det extra viktigt för dig som närstående att inte prata kring ämnen som kan vara triggande. Fråga istället hur personen mår och undvik att prata om mat, vikt, kropp och träning. Din uppgift är att finnas till som ett stöd och därför ska du inte heller påpeka eller bestämma något gällande matintag eller vikt. Bevisa för personen att du är ärlig och att du finns där för hen, vad det än gäller.
-
Det är modigt och viktigt att förklara sina känslor och upplevelser och ju tidigare man söker professionell hjälp, desto lättare är det att komma till rätta kring det som är ett problem.
Vi på Progress Me arbetar aktivt med att uppmärksamma, prata om och göra en positiv förändring när det kommer till ätstörningar och psykisk ohälsa bland unga.
Genom vårt scoff-test kan du enkelt testa dig själv ifall du känner dig osäker kring ditt beteende kring mat, vikt, kropp eller träning.
Progress me app preview Progress me app preview

Download our app and start your journey!