10-dagars utmaning - bättre självkänsla!

I förra inlägget skrev vi om självkänsla och självförtroende och skillnaderna där emellan. Både självkänsla och självförtroende är viktiga för att vi ska få ett liv och en vardag som inte begränsar oss. De utgör grunden för att vi ska klara av våra uppgifter, våga träffa människor, utmana oss själva, uppfylla våra egna behov och kunna tycka om oss  själva precis som vi är. Idag startar ditt 10-dagars program till bättre självkänsla. Tänk på att dessa övningar är menade att upprepas och därför är det viktigt att du utför dessa även efter dina 10-dagars slut.  Våra beteenden styrs utifrån hur vår självkänsla och vårt självförtroende ser ut. Personer med störda ätbeteenden har vanligen en låg självkänsla. Det är vanligt att personen i fråga kompenserar sin låga självkänsla genom att överprestera i till exempel skolan eller på jobbet. Ofta finns det karaktärsdrag i form av perfektionism och kontroll, vilket hänger ihop med höga krav på sig själv och sina prestationer. Det finns därför, i de flesta fall, en svag självkänsla som ligger och spökar i bakgrunden. Men genom att prestera och vara dubbelt så ”duktig” som alla andra försöker personen uppväga för det som i grunden saknas, dvs en god självkänsla som ska ligga till grund för att personen ska tycka om sig själv oavsett hur man presterar eller inte alls presterar. Det är en fantastisk resa som väntar på dig!  Kom ihåg att ingen av oss är framme vid destinationen ännu. Vi blir aldrig klara utan så länge vi lär om oss själva fortsätter resan. Jag har tränat och tränar fortfarande varje dag på min självkänsla. Jag gör det lika mycket idag som när jag påbörjade min process av tillfrisknad eftersom självkänslan är en färskvara. 1. Börja med att skilja på självkänsla och självförtroende
  Börja med att ta fram ett blankt papper och skriv ner allt som du tror att din låga självkänsla och ditt dåliga självförtroende grundar sig i. Vad beror detta på? När du har fått det klart för dig är det lättare att veta vad du behöver jobba vidare med för att ta kontrollen över dina beteenden framöver.  
Progress me app preview Progress me app preview

Download our app and start your journey!