Övningar för bättre självkänsla och självförtroende 2

Bryt negativa tankar om andra   Vanligt när vi har låg självkänsla är att vi jämför oss med andra och att vi tänker negativa, nedvärderande saker om dem, och när det är någon vi känner är det ännu enklare att komma på elaka saker. Beteendevetenskapliga studier tyder vidare på att även människan som individ jämför sig med andra. Jämförelserna resulterar antingen i att man trycker ner sig själv eller den man jämför sig med. Eftersom de allra flesta föredrar att tycka om sig själva är det vanligt att jämförelserna görs till den egna favören. Enligt socialpsykologen Nathan Heflick visar forskning likaså att personer som någon gång har kallats fula tenderar att kalla andra fula och mindre intelligenta, bara för att lyfta den egna självkänslan. Precis som goda gärningar smittar, kan en persons otrevligheter – som kanske var en engångsföreteelse – leda vidare till ännu fler otrevligheter. I denna övning lär du dig hur du ska fokusera på att tänka positiva tankar om andra, istället för negativa; för visst är det en mycket mer härlig känsla att ha glada tankar inombords!?   Var uppmärksam på dina egna tankar. Om du märker att du tänker på något negativt om någon som inte förtjänar tanken, eller där den är överflödig, onödig och helt enkelt elak, stanna upp och tänk något positivt om personen istället. 
Progress me app preview Progress me app preview

Download our app and start your journey!