Vadå självkänsla?

Ofta pratar vi om självkänsla, men vad är det egentligen och hur påverkar den oss? För att förklara detta är det viktigt att skilja på begreppen självkänsla och självförtroende - där självkänsla är din känsla för och om dig själv, din syn och tanke på vem du är och den grund och tillit du har till dig själv som guidar dig till rätt beslut och tankar. Självkänsla handlar också om värdet du sätter på dig själv. Det handlar om att du är värdefull som person och människa oavsett vad du företar dig och var i livet du befinner dig. Som tidigare nämnt blandas självkänsla ofta ihop med självförtroende. De är begrepp som är släkt med varandra och ibland hänger de också ihop.   Självkänsla handlar om dig och ditt värde som individ oavsett situation. Det är din syn och det värde du sätter på dig själv. Självförtroende, däremot, kan påverkas av situationer du du presterar bra och känner dig nöjd med dig själv tack vare det. Om du exempelvis är duktig på att laga mat så har du gott självförtroende när det gäller matlagning. Du kan ha gott självförtroende inom ett eller flera områden. Du vet att det är vissa saker som du är bra på och du känner dig också duktig och kompetent inom dessa områden. Samtidigt kan du ha dåligt självförtroende och inte ha hittat din tro på och känsla för den du är som person. Då blir det med ens väldigt viktig att vara duktig inom ”dina områden”. Du bygger din identitet på det du gör som du är bra på. Om det händer att du någon gång misslyckas inom ”ditt” område, så blir det misslyckandet väldigt stort och tungt att bära. Eftersom du förknippar din identitet med det du gör så innebär det att hela du som person är misslyckad – inte bara det du gjort. Dessa situationer blir tuffa att ta sig igenom. Du kan också ha en god självkänsla. Du känner dig trygg med den du är som person. Samtidigt så kan du ha dåligt självförtroende inom ett eller flera områden. Du vet med dig att du inte är särskilt duktig på att exempelvis spela tennis, fastän du kanske gör det lite nu och då. Men, det gör inte så mycket eftersom du inte kopplar ihop ditt värde med vad du presterar. Du vet att du är helt ok som du är, fastän du inte är så bra på tennis. Alla kan ju inte vara bra på allt, eller hur! Du kan även ha både dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Då tycker du att du är ”värdelös” både som person och i det du gör. Grunden i detta är en alltför låg självkänsla, så det är den som du till att börja med behöver jobba med och stärka. Den bästa kombinationen är självklart både bra självkänsla och ett gott självförtroende. Viktigt att förstå är att vi många gånger tror att alla andra har så mycket bättre självkänsla än vad vi själva har. Det har skrivits mycket om självkänsla de senaste åren och det har blivit ett ämne som är ok att diskutera. Många uttrycker sig kring sin dåliga självkänsla och ibland kan det vara svårt att förstå som utomstående då den bilden inte stämmer överens med omgivningens bild - framförallt personer som verkar väldigt lyckliga och framgångsrika. Det här är bra exempel på personer med gott självförtroende (duktiga inom sitt område) men som har dålig självkänsla (vem är jag egentligen?). Det är helt normalt att självkänslan varierar. Även om du i grunden har en god och bra självkänsla kan du periodvis känna dig trött och tveksam på dig själv. Så snart du mår bättre eller saker och ting faller på plats i livet igen, är den snart uppe på samma nivå igen. Vi tenderar dock många gånger att tro att en normal nivå av självkänsla är mycket högre än vad den i själva verket är. Vi jämför oss gärna med personer som har väldigt hög självkänsla och tror att det är normen för vad som är normalt. Om du gör det är det inte konstigt att du tror att din självkänsla är låg. I själva verket kanske den ligger på samma nivå som de flesta andras. God självkänsla är en färskvara. Den behöver underhållas och tränas för att ligga på en bra nivå. Därför arbetar vi också med just detta och vill att du ska öva upp dig själv och din inre kärna. Se det som en kurs i mental styrketräning. Ju mer du tränar, desto starkare kommer din självkänsla att bli. Bara du kan avgöra vad som är en bra nivå på din självkänsla.
Progress me app preview Progress me app preview

Download our app and start your journey!