Vi stärker ungdomars självkänsla

Bättre självkänsla och självförtroende – för dig som har en ätstörning

VAD VI GÖR

Progress Me arbetar aktivt med att stärka ungdomar som har, eller har haft, någon form av ätstörning. Vi fokuserar på självkänsla och självförtroende och använder oss av evidensbaserade metoder.

BAKGRUND

Vi vill att alla ungdomar ska känna sig trygga och nöjda med sig själv.

När jag var 15 år utvecklade jag en ätstörning som förändrade hela mitt liv. Jag provade flera metoder för att försöka ta mig ur det, men ingenting fungerade. När jag istället började arbeta med att fokusera på min självkänsla och självförtroende blev det plötsligt annorlunda. Jag började fördjupa mig i beteendeförändring och fokuserade på att koppla detta till att stärka den inre kärnan. Idag har jag ett team bakom mig av KBT-terapeuter och psykologer. Målet är att stärka unga tjejer som har eller har haft, någon form av ätstörning – till bättre självkänsla och självförtroende. – Petronella Gustafsson, VD