10 dagars utmaning - självkänsla! (Dag 3)

Öva på att bekräfta dig själv   Varje kväll avslutar jag med att skriva ner tre saker som varit bra med mig under dagen. I och med att jag är bra på att bekräfta mig själv så gör jag mig samtidigt mindre beroende av bekräftelse från andra. Eftersom jag är en av många högpresterande kvinnor därute så är det viktigt för mig att inte bara bry mig om vad jag eller andra tycker om mina prestationer utan fokusera mer på hur jag är som person, mina personlig egenskaper, och mindre på vad jag gör. Annars finns risk för att utveckla en prestationsbaserad självkänsla - vilket är en självkänsla beroende av ens handlingar (ofta grundade i rädsla för att inte duga). Det är vanligt att personer med en stark inre drivkraft, som driver sig igenom besvärliga situationer, är personer med en prestationsbaserad självkänsla. Inte sällan återfinns den här gruppen i personer som har utvecklat ätstörningar. Om du vet med dig att du är lik mig på det viset att du har lätt att överprestera och svårt att nöja dig med ”good enough” så ska du fokusera på att berömma dig själv för att du lyckades hålla tillbaka och inte presterade utan kunde tillåta dig att vila på eftermiddagen och lyssna på dina egna tankar. Det kan även vara att du läser en bok bara för att du tycker den är rolig och inte för att du måste ”passa på” och lära dig något samtidigt. Det kan även vara egenskaper som att du varit omtänksam, sympatisk, snäll och/eller modig under dagen i olika situationer. Försök gärna minnas små enskilda händelser under dagen som bara glimtat till. Låt den känslan få avgöra när du skriver ner vad som varit bra med dig. Kom ihåg att verkligen skriva ner de tre sakerna. Sorry, det räcker inte bara med att bara tänka på dem! Syftet är att du ska ta dig tid att reflektera och det gör du bäst genom att sitta ned med penna och anteckningsblock.
Progress me app preview Progress me app preview

Download our app and start your journey!