Vår historia

Progress Me är resultatet av en personlig fight. Ett kämpande mot en fruktansvärd sjukdom som alldeles för många människor, framförallt unga, lider av – ätstörningar. När jag var 15 år utvecklade jag en ätstörning som förändrade hela mitt liv. Jag provade flera metoder för att försöka ta mig ur det, men ingenting fungerade. 

När jag istället började arbeta med att fokusera på min självkänsla och mitt självförtroende blev det plötsligt annorlunda. Jag började fördjupa mig i beteendeförändring och fokuserade på att koppla detta till att stärka min inre kärna, och det gav resultat. Genom att stärka min självkänsla och mitt självförtroende kunde jag ta mig ur min ätstörning.

Efter att ha besegrat min egen ätstörning kom en längtan efter att också hjälpa andra i samma situation och då föddes idén om Progress Me. Progress Me arbetar aktivt med att stärka ungdomar som har, eller har haft, någon form av ätstörning. Vi fokuserar på självkänsla och självförtroende och använder oss av evidensbaserade metoder. 

Detta gör vi både i digitalt format, via en mobilapplikation, men också genom ett webbforum där våra användare kan få hjälp och stöd av andra i samma situation. Idag har jag ett team bestående av b.la. beteendevetare och kbt-terapeuter som brinner för detta ämne minst lika mycket som jag. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor, vi finns här för dig.

Petronella Gustafsson, grundare & VD

Vår vision

Psykisk ohälsa bland unga är ett stort och växande problem, över 30 procent av tjejer och 16 procent av killar i åldern 15- 25 år mår psykiskt dåligt. Av de 1 800 självmord som begås varje år är merparten av dessa utförda av en person under 25 år. Behovet av olika metoder för att minska den psykiska ohälsan bland unga är därför stort. Många av de psykiska sjukdomarna t. ex. ätstörningar och tvångsbeteenden, går att hänföra till ett i grunden lågt självförtroende, dålig självkänsla och svag självbild.

Vi arbetar för att varje ungdom ska få den hjälpen de behöver samt vara ett stöd till föräldrar och närstående. Vår vision är att minska glappet mellan primärvården och specialistvården. Vi strävar efter att ungdomar tidigt får hjälp med att bygga upp sin självkänsla och därmed minska risken att ungdomen utvecklar en ätstörning.

Tillsammans bekämpar vi ätstörningar!💞