Påverkar coronapandemin dina matvanor?

Coronapandemin kom som en chock för hela världens befolkning. Än så länge vet vi inte exakt vilka långvariga effekter som pandemin kommer på, varken på oss själva eller för samhället i stort, men vi vet att den kräver en stark omställning i våra vardagsliv. Sättet vi möter andra människor på påverkas hela tiden och saker som vi tidigare tagit för givet, som t.ex att träffa sina mor- och farföräldrar är helt plötsligt inte möjligt.

 

Just nu befinner vi oss i en situation där vi måste anpassa oss till nya rutiner och till hur vi umgås med varandra. Attefall (2020, 13 sep) skriver i SVT Nyheter att isoleringen under coronapandemin leder till ökad oro för personer som lider av ätstörningar. Problem som att ha svårt att äta, oro för smitta och fler perioder av hetsätning har ökat. Cynthia Bulik, professor vid Karolinska institutet i Sverige leder en studie kring hur pandemin påverkar människor med ätstörningar. Isoleringen leder till ökade ångestkänslor som påverkar matvanorna. Majoriteten av de som ingår i studien lider av anorexi nervosa och de uppger att de äter mindre och har svårare att följa sina måltidsplaner och för personer med bulimi har perioderna av hetsätning blivit fler. Detta beror framför allt på att vi måste anpassa oss till förändrade rutiner och social isolering. Men att bara spendera mycket tid hemma vid köksbord och kylskåp kan för många som lider av ätstörningar vara triggande och orsaka ångestkänslor.

 

Progress Me kan erbjuda ett hjälpmedel som gör det möjligt för den som behöver att hålla bättre koll på sina matvanor, nämligen din digitala matdagbok. Oavsett om du själv lider av en ätstörning eller har någon i din närhet som gör det, kan en matdagbok hjälpa den drabbade att hålla koll på hur mycket, vad och när de äter under dagarna. För vi kommer behöva fortsätta anpassa oss till en vardag där vi inte kan umgås och träffa människor på samma sätt som vi gjort tidigare och där vi kanske måste spendera mer tid i hemmet än utanför. Därför behöver vi hjälpas åt och hitta nya lösningar.

 

Viktigt att komma ihåg är att matdagboken är till för de som är i behandling av en ätstörning och rekommenderas inte att användas om du är i tidigt skede av en ätstörning, eftersom den då kan upplevas som triggande eller användas i fel syfte. Om du är i tidigt skede av att utveckla en ätstörning, rekommenderar vi istället att du går in och gör våra övningar i vår app. I din matdagbok kan du enkelt följa dina matrutiner och hålla koll på hur mycket du ska äta och vad du ätit under dagen. Du får även fylla i vilka känslor som uppkommer i samband med måltiden för att sedan kunna följa upp på hur du påverkats av dem. I matdagboken finns inga krav på hur din tallrik ska se ut men vi hoppas att du får i dig alla de näringsämnen som din kropp behöver för att må bra. 

 

Målet med matdagboken är att avdramatisera de associationer som uppkommer i samband med måltiderna, och att påminna om att mat ger oss energi som vi behöver för att kunna göra det vi behöver göra under dagen. Mat är inte något som skadar oss, även om tankarna kan säga motsatsen. I början kan det kännas lite läskigt att skriva ner vad man äter men testa det i några veckor och se hur det påverkar dig. Vi rekommenderar att du använder matdagboken i samband med stöd från en doktor, psykolog eller annan vårdkontakt. Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam och att det alltid finns någon annan som du kan prata med, oavsett om det är fysiskt eller digitalt. Känner du någon som kan behöva få stöd och råd eller om du själv är i en situation där du vill ha någon att prata med, gå in på vårt forum och skriv till någon som kan hjälpa dig – eller ge stöd till någon annan. Och om det behövts tidigare så behövs det ännu mer nu.

 

För att få tillgång till matdagboken och våra övningar kan du ladda ner vår app kostnadsfritt på App Store eller Google Play genom att klicka på länken nedan. Du kan även gå in och skriva på vårt forum om du behöver stöd eller vill hjälpa någon annan. Gör skillnad för dig själv eller för andra!

 

Ladda ner från App Store här!

Ladda ner från Google Play här!

Kram / Astrid

Leave a Reply

Your email address will not be published.